Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
680.0959731 HOI
Hỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội
DDC 680.0959731
Nhan đề Hỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : Quân Đội Nhân dân, 2010
Mô tả vật lý 186 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tủ sách văn hóa
Tóm tắt Trình bày dưới dạng hỏi - đáp về lịch sử, đặc trưng và giá trị của các làng nghề, phố nghề ở Hà Nội: làng gốm Bát Tràng, làng nghề kim hoàn Định Công, chạm khắc gỗ Thiết Ứng, nghề dát vàng bạc Kiêu Kỵ, đúc đồng Ngũ Xã...
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Làng nghề
Từ khóa tự do Nghề thủ công truyền thống
Từ khóa tự do Phố nghề
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162673
0022
00426937180-5AEE-4543-BD77-BCA3A7FACE8A
005201703201122
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20170320112204|zminhkhue
082 |a680.0959731|bHOI
245 |aHỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội
260 |aH. : |bQuân Đội Nhân dân, |c2010
300 |a186 tr. ; |c21 cm
490 |aTủ sách văn hóa
520 |aTrình bày dưới dạng hỏi - đáp về lịch sử, đặc trưng và giá trị của các làng nghề, phố nghề ở Hà Nội: làng gốm Bát Tràng, làng nghề kim hoàn Định Công, chạm khắc gỗ Thiết Ứng, nghề dát vàng bạc Kiêu Kỵ, đúc đồng Ngũ Xã...
653 |aHà Nội
653 |aLàng nghề
653 |aNghề thủ công truyền thống
653 |aPhố nghề
653 |aSách hỏi đáp
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào