Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.209597 DI-K
Thần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Yang Kon Rung : Sử thi M'Nông /
DDC 398.209597
Tác giả CN Điểu, KLứt
Nhan đề Thần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Yang Kon Rung : Sử thi M'Nông / Hát kể: Điểu KLứt ; Trương Bi s.t. ; Điểu Kâu biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 327tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Dân tộc Mnông
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212585
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161415
0022
004F6B2DB40-8313-49E0-AC57-CB90A1F9CAE3
005201702151110
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215110958|zhonghanh
082 |a398.209597|bDI-K
100 |aĐiểu, KLứt
245 |aThần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Yang Kon Rung : Sử thi M'Nông / |cHát kể: Điểu KLứt ; Trương Bi s.t. ; Điểu Kâu biên dịch
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a327tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aSử thi
653 |aDân tộc Mnông
653 |aVăn hoá dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212585
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212585 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 DI-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào