Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.4022 PE-S
HBR's 10 must reads on teams /
DDC 658.4022
Tác giả CN Pentland, Alex Sandy
Nhan đề HBR's 10 must reads on teams / Alex Sandy Pentland, Diane Coutu, Jon R. Katzenbach...
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2013
Mô tả vật lý v, 192 p. ; 21cm
Tùng thư HBR's 10 must reads series
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302362-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173045
0023
004372AF65F-91CE-4F0C-BB2C-7E852DDDF31C
005201911290945
008081223s2013 xxu eng
0091 0
039|y20191129094527|znthhanh
082 |a658.4022|bPE-S
100 |aPentland, Alex Sandy
245 |aHBR's 10 must reads on teams / |cAlex Sandy Pentland, Diane Coutu, Jon R. Katzenbach...
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2013
300 |av, 192 p. ; |c21cm
490 |aHBR's 10 must reads series
653 |aQuản lý
653 |aLàm việc nhóm
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302362-3
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302362 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 PE-S Sách Ngoại Văn 1
2 01302363 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 PE-S Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào