Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 HO-H
Pháp luật về Bảo hiểm y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ /
DDC 343.67
Tác giả CN Hoàng, Thị Thanh Hoa
Nhan đề Pháp luật về Bảo hiểm y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ / Hoàng Thị Thanh Hoa; NHDKH TS Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 91 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu một số vấn đề chung về BHYT, thực trạng pháp luật về BHYT theo quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Qua đó tác giả đánh giá những quy định còn bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về BHYT và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ theo hướng phù hợp với đặc điểm công tác KCB BHYT của Bệnh viện. - Phương pháp nghiên cứu: Bao gồm phương pháp so sánh, phân tích, so sánh luật học, phương pháp tổng hợp, lịch sử, chứng minh, dự báo khoa học. 2. Kết quả nghiên cứu: Luận văn làm rõ được hai nội dung sau: Thứ nhất: Làm rõ được một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về Bảo hiểm y tế. Thứ hai: Nêu lên thực tiễn thực hiện pháp luật Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 3. Khuyến nghị: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa tự do Pháp luật Bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103283
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101139
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172650
0027
00495040E60-B21E-4EDE-863E-639EB9C92730
005201908010940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190801094012|bdtmkhue|y20190426101832|zdtmkhue
082 |a343.67|bHO-H
100 |aHoàng, Thị Thanh Hoa
245 |aPháp luật về Bảo hiểm y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ / |cHoàng Thị Thanh Hoa; NHDKH TS Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a91 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu một số vấn đề chung về BHYT, thực trạng pháp luật về BHYT theo quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Qua đó tác giả đánh giá những quy định còn bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về BHYT và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ theo hướng phù hợp với đặc điểm công tác KCB BHYT của Bệnh viện. - Phương pháp nghiên cứu: Bao gồm phương pháp so sánh, phân tích, so sánh luật học, phương pháp tổng hợp, lịch sử, chứng minh, dự báo khoa học. 2. Kết quả nghiên cứu: Luận văn làm rõ được hai nội dung sau: Thứ nhất: Làm rõ được một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về Bảo hiểm y tế. Thứ hai: Nêu lên thực tiễn thực hiện pháp luật Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 3. Khuyến nghị: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
653 |aPháp luật Bảo hiểm y tế
653 |athực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103283
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101139
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/hoangthithanhhoa/hoangthithanhhoa_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103283 Kho Khoa Luật 343.67 HO-H Luận văn 1
2 08101139 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 HO-H Luận văn 2
  1 of 1