Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MH-K
How to improve listening skills for second-year Enlgish majors at Hanoi Open University /
DDC 420
Tác giả CN Khúc, Thị Minh Huyền
Nhan đề How to improve listening skills for second-year Enlgish majors at Hanoi Open University / Khúc Thị Minh Huyền, Lê Thị Vy M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do Listening skills
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103056
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165922
0028
0041110CA95-7053-492A-B6A9-F0E8AAB9AD40
005201709111057
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911105703|zhuyentrang2016
082 |a420|bMH-K
100 |aKhúc, Thị Minh Huyền
245 |aHow to improve listening skills for second-year Enlgish majors at Hanoi Open University / |cKhúc Thị Minh Huyền, Lê Thị Vy M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a55 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |aListening skills
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103056
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103056 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MH-K Khóa luận 1 Hạn trả:05-04-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào