Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DD-P
Realism in Daniel Defoe's "The life and strange suprising adventures on Robinson Crusoe". /
DDC 420
Tác giả CN Phạm, Đại Dương
Nhan đề Realism in Daniel Defoe's "The life and strange suprising adventures on Robinson Crusoe". / Phạm Đại Dương, M.A Võ Thành Trung
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 45 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165911
0028
004E11B1897-6980-4CF7-8ED9-57BC43902467
005201708311444
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831144343|zhuyentrang2016
082 |a420|bDD-P
100 |aPhạm, Đại Dương
245 |aRealism in Daniel Defoe's "The life and strange suprising adventures on Robinson Crusoe". / |cPhạm Đại Dương, M.A Võ Thành Trung
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a45 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103065
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103065 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DD-P Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào