Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
363.25 BR-T
Forensic investigations: An introduction /
DDC 363.25
Tác giả CN Turvey, Brent E.
Nhan đề Forensic investigations: An introduction / Brent E. Turvey; Stan Crowder
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier, 2017
Mô tả vật lý 393 p. ; 25 cm
Từ khóa tự do Điều tra hình sự
Từ khóa tự do Điều tra tội phạm
Từ khóa tự do Pháp y
Tác giả(bs) CN Freeman, Jodi
Tác giả(bs) CN Chisum, W. Jerry
Tác giả(bs) CN Jamerson, Charla
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302601
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173903
0023
0042FF024A8-49F0-4288-8FF2-01D2845492C9
005202008140832
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20200813183225|zdtmkhue
082 |a363.25|bBR-T
100 |aTurvey, Brent E.
245 |aForensic investigations: An introduction / |cBrent E. Turvey; Stan Crowder
260 |aAmsterdam : |bElsevier, |c2017
300 |a393 p. ; |c25 cm
653 |aĐiều tra hình sự
653 |aĐiều tra tội phạm
653 |aPháp y
700 |aFreeman, Jodi
700|aChisum, W. Jerry
700|aJamerson, Charla
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302601
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302601 Kho Sách TK Ngoại Văn 363.25 BR-T Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào