Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
669 LA-J
Membrane-based separations in metallurgy: Principles and applications /
DDC 669
Tác giả CN Jiang, Lan Ying
Nhan đề Membrane-based separations in metallurgy: Principles and applications / Lan Ying Jiang
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier, 2017
Mô tả vật lý 402 p. ; 25 cm
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Từ khóa tự do Luyện kim
Tác giả(bs) CN Na Li
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302600
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173902
0023
004E88A33F2-6B48-4479-BD49-DDF3B9B2BA18
005202008140825
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20200813182528|zdtmkhue
082 |a669|bLA-J
100 |aJiang, Lan Ying
245 |aMembrane-based separations in metallurgy: Principles and applications / |cLan Ying Jiang
260 |aAmsterdam : |bElsevier, |c2017
300 |a402 p. ; |c25 cm
653 |aỨng dụng
653 |aNguyên tắc
653 |aLuyện kim
700 |aNa Li
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302600
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302600 Kho Sách TK Ngoại Văn 669 LA-J Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào