Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658 BI-J
HBR's 10 must reads 2015 :
DDC 658
Tác giả CN Birkinshaw, Julian
Nhan đề HBR's 10 must reads 2015 : The definitive management ideas of the year from Harvard business review / Julian Birkinshaw, Clayton M. Christensen, Derek van Bever...
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2015
Mô tả vật lý 184 p. : ill ; 21 cm
Tùng thư HBR's 10 must reads series
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302302
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173030
0023
004F8E227EC-1418-49E6-8311-1E5DAB48E58D
005201911290836
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20191129083635|znthhanh
082 |a658|bBI-J
100 |aBirkinshaw, Julian
245 |aHBR's 10 must reads 2015 : |bThe definitive management ideas of the year from Harvard business review / |cJulian Birkinshaw, Clayton M. Christensen, Derek van Bever...
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2015
300 |a184 p. : |bill ; |c21 cm
490 |aHBR's 10 must reads series
653 |aQuản lý
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302302
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302302 Kho Sách TK Ngoại Văn 658 BI-J Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào