Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
616.9 NG-H
Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibbrio Parahaemolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi :
DDC 616.9
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nhan đề Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibbrio Parahaemolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-MHN-02 / ThS. Nguyễn Thị Thu Hiên
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. : biểu đồ, bảng biểu ; A4
Từ khóa tự do Chủng vi khuẩn
Từ khóa tự do Vắc xin
Từ khóa tự do Cá biển nuôi
Từ khóa tự do Bệnh lở loét
Từ khóa tự do Kỹ thuật đột biến
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(3): 01700046-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172923
0029
00401953CD8-55F4-46BA-8C56-ACA101C2DDEE
005201906181511
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190618151100|znthhanh
082 |a616.9|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thu Hiền
245 |aNghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibbrio Parahaemolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi : |bBáo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-MHN-02 / |cThS. Nguyễn Thị Thu Hiên
250 |a1
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a82 tr. : |bbiểu đồ, bảng biểu ; |cA4
653 |aChủng vi khuẩn
653 |aVắc xin
653 |aCá biển nuôi
653 |aBệnh lở loét
653 |aKỹ thuật đột biến
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(3): 01700046-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700046 Kho Kết quả NCKH 616.9 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
2 01700047 Kho Kết quả NCKH 616.9 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 2
3 01700048 Kho Kết quả NCKH 616.9 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào