Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.4022 MA-M
Time, talent, energy :
DDC 658.4022
Tác giả CN Mankins, Michael C.
Nhan đề Time, talent, energy : Overcome organizational drag and unleash your team's productive power / Michael Mankins, Eric Garton
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2017
Mô tả vật lý 221 p. : fig, tab ; 24 cm
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý nhân sự
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(6): 01302312-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173035
0023
0048430C324-2D73-4B7D-9F17-3ADBBA4FA172
005201911290856
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20191129085602|znthhanh
082 |a658.4022|bMA-M
100 |aMankins, Michael C.
245 |aTime, talent, energy : |bOvercome organizational drag and unleash your team's productive power / |cMichael Mankins, Eric Garton
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2017
300 |a221 p. : |bfig, tab ; |c24 cm
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản lý nhân sự
653 |aLàm việc nhóm
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(6): 01302312-7
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302312 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 1
2 01302313 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 2
3 01302314 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 3
4 01302315 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 4
5 01302316 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 5
6 01302317 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4022 MA-M Sách Ngoại Văn 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào