Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 BU-H
Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Bùi, Đức Hiệp
Nhan đề Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay / Bùi Đức Hiệp; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 80 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Từ khóa tự do Pháp luật lao động
Từ khóa tự do Quản lý nguồn nhân lực
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101147
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103291
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172658
0027
004CF9035D0-DC6B-4B53-87C4-602DFA0D0886
005201907291011
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190729101115|bdtmkhue|y20190426133448|zdtmkhue
082 |a343.67|bBU-H
100 |aBùi, Đức Hiệp
245 |aÁp dụng pháp luật lao động trong quản lý nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay / |cBùi Đức Hiệp; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a80 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aDoanh nghiệp vừa và nhỏ
653 |aPháp luật lao động
653 |aQuản lý nguồn nhân lực
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101147
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103291
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/buiduchiep/buiduchiep_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103291 Kho Khoa Luật 343.67 BU-H Luận văn 1
2 08101147 Kho Luận văn 343.67 BU-H Luận văn 2
  1 of 1