Giáo trình
344.597 ĐN-B
Giáo trình luật Lao Động
DDC 344.597
Tác giả CN TS.Đỗ Ngân Bình
Nhan đề Giáo trình luật Lao Động
Lần xuất bản 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : CAND, 2018
Mô tả vật lý 598tr ; 15x22cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lao Động
Từ khóa tự do Lao động Việt nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108943
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174711
0021
004FCF0CFAF-1BF7-4518-993C-23478C774384
005202110241222
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20211023222213|zhatuan
082 |a344.597|bĐN-B
100 |aTS.Đỗ Ngân Bình
245 |aGiáo trình luật Lao Động
250 |a9
260 |aHà Nội : |bCAND, |c2018
300 |a598tr ; |c15x22cm
653 |aLuật
653 |aGiáo trình
653 |aLao Động
653 |aLao động Việt nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108943
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108943 Kho Khoa Luật 344.597 ĐN-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào