Giáo trình
346.5970922 PH-T
Giáo trình Luật chứng khoán
DDC 346.5970922
Tác giả CN TS,Phạm thị Giang Thu
Nhan đề Giáo trình Luật chứng khoán
Lần xuất bản 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 427tr ; 14,5x20,5
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chứng khoán
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108941
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174709
0021
004E91687EB-A482-4015-80C5-206EAB2CAA62
005202110241213
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20211023221307|zhatuan
082 |a346.5970922|bPH-T
100 |aTS,Phạm thị Giang Thu
245 |aGiáo trình Luật chứng khoán
250 |a2
260 |aHà Nội : |bHọc viện tư pháp, |c2015
300 |a427tr ; |c14,5x20,5
653 |aLuật
653 |aGiáo trình
653 |aChứng khoán
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108941
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108941 Kho Khoa Luật 346.5970922 PH-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào