Sách TK Tiếng Việt
342.597087720 LU-A
Luật trẻ em 2016 mức xử phạt vi phạm hành chính và những biện pháp phòng chống bạo hành,xâm hại đối với trẻ em.
DDC 342.597087720
Tác giả CN Hữu Đại- Vũ Tươi
Nhan đề Luật trẻ em 2016 mức xử phạt vi phạm hành chính và những biện pháp phòng chống bạo hành,xâm hại đối với trẻ em.
Thông tin xuất bản Thê giới, 2016
Mô tả vật lý 363tr ; 20x28cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Chống bạo hành,xâm hại
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108936-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174708
0022
00488027E5B-FC24-40D9-9BA2-2863384C3E5F
005202110221522
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211022012229|zhatuan
082 |a342.597087720|bLU-A
100 |aHữu Đại- Vũ Tươi
245 |aLuật trẻ em 2016 mức xử phạt vi phạm hành chính và những biện pháp phòng chống bạo hành,xâm hại đối với trẻ em.
260 |bThê giới, |c2016
300 |a363tr ; |c20x28cm
653 |aLuật
653 |aVi phạm hành chính
653 |aTrẻ em
653 |aChống bạo hành,xâm hại
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108936-40
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108936 Kho Khoa Luật 342.597087720 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108937 Kho Khoa Luật 342.597087720 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108938 Kho Khoa Luật 342.597087720 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108939 Kho Khoa Luật 342.597087720 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108940 Kho Khoa Luật 342.597087720 LU-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào