Sách TK Tiếng Việt
341.4 NG-P
Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài :
DDC 341.4
Tác giả CN TS.Ngô Hữu Phước
Nhan đề Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : Phục vụ học tập ,nghiên cứu Luật dân sự,hình sự,Tố tụng hình sự ,Luật quốc tế,Tư pháp quốc tế
Thông tin xuất bản Hà nội : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 423tr ; 14.5x20.5cm
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Tương trợ tư pháp
Từ khóa tự do Các hiệp định
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108927-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174706
0022
00478271AEB-8B9C-426C-8835-845D9FF701DB
005202110221101
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20211021210157|zhatuan
082 |a341.4|bNG-P
100 |aTS.Ngô Hữu Phước
245 |aCác hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : |bPhục vụ học tập ,nghiên cứu Luật dân sự,hình sự,Tố tụng hình sự ,Luật quốc tế,Tư pháp quốc tế
260 |aHà nội : |bHồng Đức, |c2014
300 |a423tr ; |c14.5x20.5cm
653 |aTư pháp
653 |aTương trợ tư pháp
653 |aCác hiệp định
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108927-31
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108927 Kho Khoa Luật 341.4 NG-P Sách Tiếng Việt 1
2 07108928 Kho Khoa Luật 341.4 NG-P Sách Tiếng Việt 2
3 07108929 Kho Khoa Luật 341.4 NG-P Sách Tiếng Việt 3
4 07108930 Kho Khoa Luật 341.4 NG-P Sách Tiếng Việt 4
5 07108931 Kho Khoa Luật 341.4 NG-P Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào