Giáo trình
123.123
Giáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công /
DDC 123.123
Tác giả CN Nguyễn Hữu Chí
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công / PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108903
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174699
0021
0042368F7C4-913E-403E-B391-1C0E750A353D
005202110221034
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021203450|ztcphuong
082 |a123.123
100 |aNguyễn Hữu Chí
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công / |cPGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
250 |a1
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108903
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108903 Kho Khoa Luật 123.123 Sách Tiếng Việt 80
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào