Giáo trình
123.123
Tâm lý học xã hội /
DDC 123.123
Tác giả CN Nguyễn Văn Long
Nhan đề Tâm lý học xã hội / TS. Nguyễn Văn Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108896
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174696
0021
0048E61E8D1-0F7B-409B-8B1F-0A6237F56114
005202110221023
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021202300|ztcphuong
082 |a123.123
100 |aNguyễn Văn Long
245 |aTâm lý học xã hội / |cTS. Nguyễn Văn Long
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108896
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108896 Kho Khoa Luật 123.123 Sách Tiếng Việt 50
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào