Sách TK Tiếng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Tác giả CN PGS.TS Trần Hữu Tráng
Nhan đề Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thông tin xuất bản CAND, 2020
Mô tả vật lý 307 ; 14.5x20.5
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Bảo vệ
Từ khóa tự do Người tiêu dùng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01106081
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174690
0022
004572BF65F-FCF4-4C02-A4A3-CDC78BD2756F
005202110201850
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211020045032|zhatuan
100 |aPGS.TS Trần Hữu Tráng
245 |aBảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
260 |bCAND, |c2020
300 |a307 ; |c14.5x20.5
653 |aThực phẩm
653 |aAn toàn
653 |aBảo vệ
653 |aNgười tiêu dùng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01106081
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01106081 Kho Khoa Luật Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào