Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
a contrastive analysis between the verb 'run' in english and the verb 'chạy' in vietnamese / Nguyễn Thị Thùy Linh; GVHD: Trần Thị Lệ Dung
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
57 p. ; A4
Nguyễn, Thị Thùy Linh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
a contrastive analysis of negative questions in english and vietnamese / Trần Tiến Thành; GVHD: Vũ Diệu Thúy
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
45 p. ; A4
Trần, Tiến Thành

Đầu mục:1
4
a contrastive analysis of passive voice in english and vietnamese / Ngô Mỹ Hạnh; GVHD: Vũ Tuấn Anh
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
40 p. ; A4
Ngô, Mỹ Hạnh

Đầu mục:1
5
a contrastive analysis of wh - questions in english and in vietnamese / Nguyễn Thùy Linh; GVHD: Lê Thị Ánh Tuyết
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
58 p. ; A4
Nguyễn, Thùy Linh

Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 88