Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biotechnology : Measuring, Modelling, and Control / Karl Schugerl
Germany : VCH, 1991
658p
Karl Schugerl

Tài liệu số:1
2
Biotechnology: Bioprocessing
Germany : VCH, 1993
814p
HJ. Rehm

Tài liệu số:1
3
4
Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology / Casimir C. Akoh
US : CRC Press, 2017
1048
Casimir C. Akoh

Tài liệu số:1
5
Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm / GS.TS. Nguyễn Thị Hiền; TS. Từ Việt Phú
H. : Lao động xã hội, 2010
239tr. ; 27cm
Nguyễn, Thị Hiền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2