Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội : Phần bổ sung / B.s.: Phan Phương Thảo (ch.b.), Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh...
H. : Nxb Hà Nội, 2019
1099tr. : ảnh ; 24cm
Phan Phương Thảo
Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
Đầu mục:1
2
3
Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh; Nguyễn Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)
H. : Chính trị Quốc Gia, 2011
344 tr. ; 21 cm
Đỗ, Hoàng Linh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1