Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự. 1
Hà Nội : Tư Pháp, 2009
327 tr ; 13*19 cm
TS.Đỗ Đức Hồng Hà
Các tình huống liên quan đến Luật hình sự, tố tụng hình sự , gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo
Đầu mục:1
2
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018
839 tr ; 19x27 cm
LS.ThS.Phạm Thanh Bình


3
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Trần Quang Tiệp, Trần Vi Dân...
H. : Chính trị Quốc gia, 2012
703tr. ; 24cm
Nguyễn, Ngọc Anh
Bình luận về nội dung của từng điều luật và những điều luật mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự đã được sửa đổi năm 2003 gồm: những quy định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, pháp luật đặc biệt và hợp tác quốc tế
Đầu mục:2
4
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 / Trần Văn Biên;Đinh Thế Hưng
Hà Nội; : Hồng Đức;, 2016 ;
479 tr ; 28 cm;
TS.Trần Văn Biên;Ths Đinh Thế Hưng
Các tác giả dựa vào những quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 để bình luận về nội dung của từng điều Luật . Điều đặc biệt hơn ,đó là phần bình luận của những điểm mới được sửa đổi ,bổ sung so với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:25)
5
Bộ luật tố tụng Hình Sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Lao Động, 2014
214tr ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4