Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
AutoCAD 2010 instructor : A studen guide to complete coverage of autoCAD's commands and features / Leach, James A.
McGraw-Hill, 2010
1308tr.
Leach, James A.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số giải pháp Marketing nhằm tăng lượng khách quốc tế tới khách sạn Hồng Ngọc năm 2010 / Nguyễn Ngọc Hà, Trần Nữ Ngọc Anh
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
112 tr. : Ảnh, bản đồ ; A4
Nguyễn, Ngọc Hà

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
QuickBooks 2010 : The official guide for QuickBooks Pro users / Capachietti, Leslie
New York : McGraw-Hill, 2010
574tr. ; 23cm
Capachietti, Leslie

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010
H., 2010
183 tr. ; 25 cm


Đầu mục:1
       1 of 1