Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ Luật dân sự năm 2005 : Bộ Tư Pháp - Viện Khoa học Pháp lý. / PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên), Nguyễn Thúy Hiền, Đinh Văn Thanh. Tập 2, Phần thứ ba: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
820tr. ; 24cm
PGS.TS Hoàng Thế Liên
Giải thích, phân tích một số quy định trong bộ luật dân sự về: thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. PGS. TS. Đinh Văn Thanh Tập 2 /
H. : Công an nhân dân, 2014
459 tr. ; 21 cm
Đinh, Văn Thanh

Đầu mục:2
3
Hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Kim Oanh, GVHD: TS. Trần Thị Bảo Ánh
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
57tr. ; A4
Lê, Kim Oanh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Hợp đồng vay tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồng Vân, GVHD: TS. Lê Đình Nghị
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
40tr. ; A4
Nguyễn, Thị Hồng Vân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Kỹ thuật soạn thảo văn bản / Trần Anh Minh, Nguyễn Anh Thư
TP. Hồ Chí Minh : Nxb Hồ Chí Minh, 1993
359 tr. ; 21 cm
Trần, Anh Minh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2