Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất. Theo TCXDVN 375:2006 / : 2006 / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2011
154 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Kết cấu nhà cao tầng : =High - Rise building structures / W. Sullơ ; Dịch: Phạm Ngọc Khánh, Lê Mạnh Lân, Trần Trọng Chi
Hà Nội : Nxb Xây dựng., 1995.
309tr.; : hình vẽ. ; 21cm.
Sullơ, W
Trình bày những vấn đề cốt yếu nhất cho việc thiết kế nhà cao tầng như: tải trọng, phương hướng thiết kế, kết cấu chịu lực thẳng đứng, kết cấu thông thường, nguyên tắc thiết kế, kết cấu sàn, nhà cao tầng bằng kết cấu ghép và những hệ chịu lực khác của nhà cao tầng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kết cấu nhà cao tầng : =High - Rise building structures / W. Sullơ ; Dịch: PTS Phạm Ngọc Khánh, KS Lê Mạnh Lân, KTS Trần Trọng Chi
Hà Nội : Nxb Xây dựng., 2010
309tr.; : hình vẽ. ; 21cm.
Sullơ, W
Trình bày những vấn đề cốt yếu nhất cho việc thiết kế nhà cao tầng như: tải trọng, phương hướng thiết kế, kết cấu chịu lực thẳng đứng, kết cấu thông thường, nguyên tắc thiết kế, kết cấu sàn, nhà cao tầng bằng kết cấu ghép và những hệ chịu lực khác của nhà cao tầng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Kết cấu nhà cao tầng : Dịch từ bản tiếng Nga / W. Sullo
Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 1995
308 tr. ; 21 cm.
Sullo, W.
Trình bày những vấn đề cốt yếu nhất cho việc thiết kế nhà cao tầng như: tải trọng, phương hướng thiết kế, kết cấu chịu lực thẳng đứng, kết cấu thông thường, nguyên tắc thiết kế, kết cấu sàn, nhà cao tầng bằng kết cấu ghép và những hệ chịu lực khác của nhà cao tầng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3