Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biến đổi khí hậu / Bùi Đức Luận
H. : Dân trí, 2014
223tr. ; 21cm
Bùi Đức Luận
Tìm hiểu về khí quyển trái đất, các lớp mây, Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương và Châu Nam Cực. Những vấn đề về khí hậu, thời tiết, hình thái cực đoan của thời tiết, lớp ozon và hiệu ứng nhà kính, sự biến đổi khí hậu, sự ấm lên toàn cầu, vi khí hậu
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung
H. : Xây dựng, 2020
200tr. : minh họa ; 21cm
Vũ Minh Tuấn
Trình bày tổng quan về biến đổi khí hậu, các tham số thiết kế và tải trọng tác động, đê chắn sóng, kết cấu mềm bảo vệ bờ, kết cấu nổi bảo vệ bờ biển và bể cảng
Đầu mục:4
3
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu / Lê Văn Khoa (chủ biên) và các tác giả khác
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
319 tr. : Bảng, hình ảnh ; 27 cm
Lê Văn Khoa

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam / Nguyễn Dương Hoàng; TS Nguyễn Văn Phương
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2015
99 tr. ; A4
Nguyễn, Dương Hoàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Khí hậu biến đổi/ : Thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại / S.Rahmstorf, Hans J.Schellnhuber
HCM. : Nxb. trẻ, 2008
245 tr. ; 19 cm
Rahmstorf, S.

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2