Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam / Phí Thị Vân; ThS Khuất Thị Thu Hiền
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2016
48 tr. ; A4
Phí, Thị Vân

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bảo vệ người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn thực hiện trên địa bàn Hưng Yên / Nguyễn Thị Hương Huệ; GVHD: TS. Đỗ Ngân Bình
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
105tr. ; A4
Nguyễn, Thị Hương Huệ
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành ba chương được sắp xếp có quan hệ mật thiết với nhau đi từ cơ sở lý thuyết đến cơ sở thực tiễn và giải pháp: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ NSDLĐ theo pháp luật lao động Việt Nam. Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ NSDLĐ từ thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ NSDLĐ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tính mới của luận văn là sự tổng hợp thông tin mới, đối chiếu các quy định của BLLĐ năm 2012 về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ nhằm cung cấp thông tin để các ngành, các cấp ở địa phương có nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và thực tế về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ trong các DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. b. Kết luận Bảo vệ NSDLĐ là nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt trong BLLĐ năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nguyên tắc bảo vệ NSDLĐ được thể hiện thông qua các chương, điều, khoản của BLLĐ năm 2012 đã thể hiện được ý đồ bảo vệ NSDLĐ – là đối tượng cung cấp tư liệu sản xuất chính, tạo ra việc làm, thu nhập cho phần lớn NLĐ. Vấn đề Bảo vệ người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm cung cấp thông tin để các ngành, các cấp ở địa phương có nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và thực tế về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ trong các DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam / Lê Đức Anh; NHDKH TS Nguyễn Văn Bình
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
77 tr. ; A4
Lê, Đức Anh

Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Bộ luật lao động
Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2020
192tr ; 13x19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
5
Bộ Luật Lao Động : Công Tác An Toàn Vệ Sinh Sức Khỏe Lao Động Và Chế Độ Chính Sách Đối Với Người Lao Động Làm Việc Tại Việt Nam / Nhật Thủy
TP.HCM : Thê Giới, 2016
417 tr ; 28 cm
Nhật Thủy
Nhằm mục đích giúp bạn đọc có tư liệu để tham khảo về lĩnh vực lao động và bảo hiểm nói chung
Đầu mục:2
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14