Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp / Phạm Thanh Hữu
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
175 tr. ; 21 cm
Phạm, Thanh Hữu
Trình bày những quy định chung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đầu mục:5
2
Chế độ mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, chính sách đối với giáo viên, học sinh, cán bộ, ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2009 - 2010
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
864 tr. ; 27 cm
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Tài liệu cung cấp các chế độ mới về tiền lương; Chế độ mới vè bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương hưu; chế độ mới đối với giáo viên; Chế độ mới đối với học sinh, sinh viên; Chế độ mới dành cho hiệu trưởng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương, phụ cấp - bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Chính sách tinh giảm biên chế
Hà Nội : Lao động xã hội, 2007
871 tr. ; 27 cm
Bộ lao động thương binh và xã hội
Bao gồm văn bản, nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính về chế độ, chính sách mới bổ sung về chế độ tiền lương, tiền công trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nhằm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn huyện Thuận Thành / Nguyễn Văn Thanh,GVHD:Đinh Thị Ngọc Quyên
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
124tr. ; A4
Nguyễn, Văn Thanh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn Định (chủ biên), Phạm, Thị Định, Nguyễn Thị Hải Đường
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
518 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu tổng quan về bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6