Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo trì và nâng cấp máy tính / Trần Văn Minh
Hà Nội : Thanh niên, 2004
377 tr ; 19 cm
Trần, Văn Minh
Tổng quan về phương thức hoạt động của máy tính; Cách thức phần mềm và phần cứng kết hợp làm việc; Bo hệ thống; Ổ đĩa mềm và các thiết bị cần thiết khác; Giới thiệu ổ đĩa cứng; Cài đặt và hỗ trợ ổ đĩa cứng..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn bảo trì - Sửa chữa đầu máy Video / Nguyễn Văn Thanh
Hà Nội : Nxb. Trẻ, 1995
311 tr ; 21 cm
Nguyễn, Văn Thanh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
       1 of 1