Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu quy trình xử lý nước nuôi tôm bằng chế phẩm vi sinh vật nội tại / Ngô Thành Trung. GVHD: Lại Thúy Hiền
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2005
55tr. ; A4
Ngô, Thành Trung

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
482 tr ; 19 cm
Nguyễn, Văn Thâm
Gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lí nhà nước, các mẫu văn bản cần thiết và kĩ thuật quản lí văn bản..
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / GS.TS. Nguyễn Việt Anh
H. : Xây dựng, 2022
200 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Việt Anh

Đầu mục:5
4
Xử lý tín hiệu số : Sách dùng cho sinh viên, Kĩ sư chuyên ngành điện tử, tin học, viễn thông, vật lý... / Quách Tuấn Ngọc
Hà Nội : Giáo dục, 1997
217 tr. ; 25 cm
Quách Tuấn Ngọc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1