Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
655 tr. ; 21 cm

Giới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; Các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; Pháp lệnh cán bộ công chức...và những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ dưới dạng câu hỏi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1