Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 tôn giáo lớn trên thế giới / Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2016
641tr. ; 24cm
Hoảng, Tâm Xuyên

Đầu mục:1
2
100 nhà quân sự có ảnh hưởng đến thế giới / Lưu Hải Sinh, Phú Quang Hải ; Nguyễn Gia Linh dịch
H. : Lao Động, 2016
566tr. : Ảnh ; 21 cm
Lưu, Hải Sinh
Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những chiến công của 100 nhà quân sự tài ba, danh tiếng có ảnh hưởng lớn đến thế giới từ thời cổ đại đến hiện đại như: Menes, Tôn Vũ, Tào Tháo, Chu Du, Alexander, Napoleông, Võ Nguyên Giáp, Phidel Castro...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
106 nhà thông thái : Cuộc đời, số phận, học thuyết, tư tưởng / P. S. Taranốp ; Đỗ Minh Hợp dịch, h.đ.
H : Chính trị Quốc gia, 2012
750tr., ; 24cm
Taranốp, P. S.
Giới thiệu cuộc đời, số phận, học thuyết của 106 nhà thông thái thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới như Solômông, Khổng Tử, Hêraolit, Bantơ, Talét...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới / Mai Lý Quảng, Đỗ Đức Thịnh
Hà Nội : Thế giới, 2002
1025tr. ; 21cm
Mai Lý Quảng
Giới thiệu đặc điểm, lịch sử, văn hoá, kinh tế và thể chế chính trị của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
3500 câu danh ngôn nổi tiếng thế giới / Trần Mạnh Thương tuyển chọn
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1996
348tr. ; 19 cm
Trần, Mạnh Thương

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19