Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Âm học kiến trúc : âm học đô thị / PGS. TS. Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Nxb Xây Dựng, 2008
362tr. : hình vẽ ; 24cm
Phạm, Đức Nguyên

Đầu mục:1
2
Bài giảng môn xã hội học đô thị / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
22 tr. ; A4
Nguyễn, Huy Hoàng

Tài liệu số:1
3
Đô thị học : Những khái niệm mở đầu / Trương Quang Thao
H. : Xây dựng, 2011
402tr. : hình vẽ ; 21cm
Trương Quang Thao
Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Những khái niệm mở đầu về: đô thị, đô thị hoá, lối qui hoạch, nhà qui hoạch

4
Đô thị ngầm và không gian ngầm đô thị : Bổ sung / PGS.TS Lưu Đức Hải
H. : Xây dựng, 2012
134tr. : minh họa ; 27cm
Lưu Đức Hải
Giới thiệu về các công trình ngầm đô thị và việc xây dựng, quy hoạch, quản lí các loại công trình ngầm đô thị như: Tàu điện, bãi đỗ xe, các công trình phòng thủ và các công trình ngầm khác
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) : = quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Léautier, Frannie A.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
170tr. : Biểu đồ ; 27 cm
Léautier, Frannie A.
Trình bày những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho các thành phố, đô thị phát triển trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nêu lên vai trò, sự tác động của chính sách đối với quản lí có hiệu quả, các thành phố, đô thị và mối liên hệ giữa toàn cầu hoá, đô thị hoá, quản lí nhà nước, phương hướng giải quyết để đảm bảo đô thị phát triển bền vững
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9