Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Almanach 5000 năm nền văn minh thế giới / Ch.b.: Chu Hữu Chí, Khương Thiếu Ba ; Dịch thuật: Trung tâm UNESCO ; Chỉnh lý, bổ sung: Ngô Văn Tuyển, Thái Hoàng
H. : Văn hóa Thông tin, 2017
1239tr : minh họa, ảnh ; 24cm

Nội dung phản ánh các giai đoạn lịch sử thế giới cổ đại từ khi có xã hội loại người đến cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII, thế giới cận đại từ 1604 đến 1917, thế giới hiện đại từ 1917 - 1945...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Almanach những nền văn minh thế giới
Hà Nội : Văn hoá thông tin, 1995
2047 tr. ; 24 cm

Lịch, biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hoá cổ thần bí Đông - Tây. Những nền văn m,inh nhân loại, di sản văn hoá đất nước, con người và các phong tục kỳ lạ thế giới. Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ 21
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyện kể về những nền văn minh cổ / James Edward; bản dịch tiếng Việt của NXB Thế giới
Hà Nội : Thế giới, 2002
295tr.
James, Edward
Cuốn sách là tập hợp những chuyện kể về nền văn minh cổ trên thế giới đó là những cư dân đầu tiên; các nền văn minh cổ ở Trung Đông, nền văn minh Hy Lạp...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình lịch sử văn minh thế giới / GVC. ThS. Đào Thị Hồng
H. : Hà Nội, 2021
256 tr.; 16x24
Đào, Thị Hồng
Nội dung của lịch sử văn minh bao gồm: điều kiện hình thành, tiến trình phát triển của các nền văn minh, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, luật pháp, kỹ thuật, nghệ thuật... của những trung tâm văn minh lớn. Ngoài những thành tựu văn minh cổ - trung đại, tài liệu còn đề cập đến sự xuất hiện văn minh công nghiệp và văn minh thế giới ở thế kỷ XX, cuộc cách mạng công nghiepẹ 4.0 ở những năm đầu thế kỷ XXI; thành tựu văn minh là kết quả lao động sáng tạo của loài người, nhưng ngược lại, những thành tựu đó tác động trở lại đối với Nhà nước và pháp luật của mỗi quốc gia. Sự tương tác qua lại đó là yếu tố thúc đẩy văn minh, Nhà nước và pháp luật của các quốc gia ngày càng phát triển. Nội dung gồm các phần: Bài mở đầu có tính khái quát Phần thứ nhất: Văn minh thế giới cổ - trung đại Phần thứ hai: Văn minh thế giới thời cận đại Phần thứ ba: Văn minh thế giới thời hiện đại
Đầu mục:80
5
Hành tinh thứ mười hai : Những bằng chứng không thể chối cãi về nguồn gốc trái đất và tổ tiên của loài người : / Bảo Thành dịch
Hà Nội : Thế giới, 2012
565 Tr. ; 21 cm
Sitchin, Zecharia
Đưa ra giả thuyết của tác giả Zecharia Sitchin về sự tồn tại của một hành tinh khác trong Hệ Mặt trời, nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất, các khám phá về thiên văn học, di truyền học và lĩnh vực khoa học khác
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4