Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ / Trương Thị Minh Hạnh; Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
DN., 2006
66tr. ; A4
Trương, Thị Minh Hạnh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài giảng Thực hành Công nghệ chế biến sản phẩm thịt, cá / ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
33tr. : đồ thị, sơ đồ
Nguyễn, Thị Thu Hiền

Đầu mục:1
3
Bước đầu sử dụng các chất phụ gia để tăng chất lượng trong công nghệ sản xuất rượu vang / Nguyễn Phúc Lộc. GVHD: Khuất Hữu Thanh
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2005
67tr. ; A4
Nguyễn, Phúc Lộc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men / Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Mai
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
331 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Thị Hiền,
Giới thiệu các phương pháp phân tích các nguyên liệu chính dùng trong sản xuất các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, mì chính như hạt đại mạch, malt, quả và nước... Phương pháp phân tích kiểm tra hoá lí các sản phẩm lên men và các phương pháp vi sinh vật, từ phương pháp kiểm tra độ tiệt trùng, phương pháp định tính, định lượng tới các phương pháp phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong các sản phẩm thực phẩm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men / PGS.TS. Lê Thanh Mai (Chủ biên), GS.TS.Nguyễn Thị Hiền, PGS.TS. Phạm Thu Thuỷ, TS.Nguyễn Thanh Hằng & Ths. Lê Thị Lan Chi
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
331 tr ; 24 cm

Giới thiệu các phương pháp phân tích các nguyên liệu chính dùng trong sản xuất các sản phẩm bia rượu, nước giải khát, mì chính như hạt đại mạch, malt... Phương pháp phân tích kiểm tra hoá lí các sản phẩm lên men và các phương pháp vi sinh vật, từ phương pháp kiểm tra độ tiệt trùng, phương pháp định tính, định lượng tới các phương pháp phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong các sản phẩm thực phẩm
Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32