Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định mới của pháp luật về đất đai và nhà ở
2003
Hà Nội : Chính trị Quốc gia ; 20.5 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cẩm nang chọn ngày và giờ phong thủy nhà ở / Hoàng Văn Thư
Hà Nội : Nxb Hồng Đức, 2013.
155tr.; : bảng ; 24cm.
Hoàng, Văn Thư

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cẩm nang giúp bạn xây nhà (Tập sách hướng dẫn dành cho chủ nhà) / Ngô Huy Nam
H. : Xây dựng, 2011
295 tr. ; 21 cm
Ngô, Huy Nam

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam từ thực tiễn đăng ký quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Hồng; NHDKH TS Nguyễn Thái Mai
H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
82 tr. : Đĩa CD ; A4
Đỗ, Thị Hồng
a) Một số thông tin nền: Số lượng người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam là tăng cao do sự hội nhập quốc tế, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể có liên quan và tồn tại nhiều bất cập, điều này đặt ra việc cần có các quy định pháp luật phù hợp để đảm bảo được ổn định cho sự hội nhập phát triển. b) Mục đích của nghiên cứu và phạm vi: Mục đích nghiên cứu: Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến xác lập quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam; Đánh giá thực trạng sở hữu nhà ở tại Việt Nam của đối tượng người nước ngoài; Phạm vi: Nghiên cứu vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam dưới góc độ Luật, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đăng ký quyền sở hữu nhà ở có yếu tố nước ngoài tạiViệt Nam và tại thành phố Hà Nội. c) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp so sánh các quy định của pháp luật. d) Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất: Nghiên cứu đóng góp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về sở hữu nhà ở của đối tượng là người nước ngoài, đóng góp thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, nhân tài, phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
Hỏi - đáp về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài / TS. Lê Thu Hà
H. : Chính trị quốc gia, 2011
95tr. ; 19cm
Lê, Thu Hà
Trình bày dưới dạng hỏi - đáp một số quy định pháp luật về điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và việc xử lý vi phạm hành chính đối với vấn đề này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9