Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự năm 2015 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ - Trần Thị Huệ
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2017
1127 tr ; 27 cm
PGS.TS Nguyễn Văn Cừ - PGS.TS Trần Thị Huệ
Cung cấp những kiến thức và thông tin thiết thực ,bổ ích cho nhu cầu tìm hiểu,nghiên cứu,học tập ,giảng dạy và áp dụng thực tiễn của bộ luật dân sự
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:25)
2
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự : Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2015 / Trần Anh Tuấn
Hà Nội : Tư Pháp, 2017
1150 tr ; 24 cm
PGS.TS Trần Anh Tuấn
Giúp tìm hiểu các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ,nhằm làm rõ những điểm mới của Bộ Luật này ,cơ sở lý luận của các quy định cũng như mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan,góp phần cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự được đúng đắn và thông nhất.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:16)
3
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Trần Quang Tiệp, Trần Vi Dân...
H. : Chính trị Quốc gia, 2012
703tr. ; 24cm
Nguyễn, Ngọc Anh
Bình luận về nội dung của từng điều luật và những điều luật mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự đã được sửa đổi năm 2003 gồm: những quy định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, pháp luật đặc biệt và hợp tác quốc tế
Đầu mục:2
4
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 / Trần Văn Biên;Đinh Thế Hưng
Hà Nội; : Hồng Đức;, 2016 ;
479 tr ; 28 cm;
TS.Trần Văn Biên;Ths Đinh Thế Hưng
Các tác giả dựa vào những quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 để bình luận về nội dung của từng điều Luật . Điều đặc biệt hơn ,đó là phần bình luận của những điểm mới được sửa đổi ,bổ sung so với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:29)
5
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam / Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001
591 tr. ; 20,5 cm
Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Tài liệu cung cấp các thông tin về Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6