Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
205 câu hỏi- đáp về luật doanh nghiệp
Giao thông vận tải, 203 tr
272 tr ; 19 cm


Đầu mục:1
2
Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Hà Nội : Thống kê, 2002
471 tr. ; 19 cm
Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Tài liệu cung cấp thông tin về Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cẩm nang tra cứu pháp luật về doanh nghiệp / B.s.: Phạm Hoài Huấn (ch.b.), Lê Thị Hoài Trâm, Lê Nguyễn Miên Thảo
H. : Chính trị Quốc gia, 2016
299tr. ; 21 cm
Phạm Hoài Huấn
Giới thiệu toàn văn luật doanh nghiệp với những quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện cùng các văn bản hướng dẫn thi hành
Đầu mục:2
4
Chuyển đổi doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam / Nguyễn Thị Loan
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
71tr. ; A4
Nguyễn, Thị Loan
Nghiên cứu chuyên sâu và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về chuyển đổi doanh nghiệp, đánh giá thực trạng pháp luật, tìm kiếm nguyên nhân bất cập, kiên nghị giải pháp lập pháp và tư pháp liên quan
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
Hỏi - đáp luật Doanh nghiệp năm 2014 / Bích Hạnh
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
359tr. ; 19cm
Bích, Hạnh
Gồm những câu hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11