Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị Quốc gia, 2014


Giới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành và các văn bản liên quan

2
100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Hà Nội : Tư Pháp, 2004
300tr. ; 19cm
Nguyễn, Công Khanh
Gồm 100 câu hỏi và giải đáp về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Các văn bản pháp luật và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
20 years of Foreign investment. Reviewing and looking forward 1987-2007
Hà Nội : Tri thức, 2008
255 tr ; 25 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
655 tr. ; 21 cm

Giới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; Các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; Pháp lệnh cán bộ công chức...và những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ dưới dạng câu hỏi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / Đan Tâm
H. : Dân Trí, 2010
269tr. ; 21cm
Đan, Tâm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 231