Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn cam Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)" / Ngô Thị Hồng Nhung. GVHD: Khuất Hữu Trung
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
50tr. ; A4
Ngô, Thị Hồng Nhung

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận (Giới thiệu) / Lê Thúy Quỳnh
H. : Hội Nhà Văn, 2017
447 tr. ; 21 cm
Lê, Thúy Quỳnh
Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1
3
"Sử dụng chỉ thị SSR liên kết với gen kháng bệnh đạo ôn để xác định nguồn gen kháng bệnh đạo ôn trên các dòng/giống lúa ở Việt Nam" / Đàm Thị Châm. GVHD: Lã Tuấn Nghĩa
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
51tr. ; A4
Đàm, Thị Châm

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hoà
H. : Sân khấu, 2016
831tr. ; 21cm
Nguyễn, Văn Hoà
Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Đầu mục:1
5
100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam / : Việt Nam - Đất nước - Con người / NHÓM TRÍ THỨC VIỆT
H. : Lao động, 2013
219tr. ; 21cm

Giới thiệu kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 433