Thông báo thử hệ thống Odilo và hướng dẫn sử dụng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước 1: Bạn đọc vào link đăng nhập: https://ascendger.odilo.us/

Thư viện: ASCENDGER

Country: ThaiLand

Bước 2: Độc giả với ID và Password bên dưới ( mỗi user chỉ cần đăng nhập vào 01 ID và 01 password)

ID1: ODILO_ID68 

Password: ODILOpw068


ID2: ODILO_ID69

Password: ODILOpw069

 

Lưu ý: tài khoản cho phép có thể đăng nhập và sử dụng trên nhiều thiết bị đồng thời (anytime - anywhere) trong thời gian hỗ trợ Covid 19 đến hết tháng 05/2020.

- Đọc tài liệu trực tuyến tất cả các bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống - khoảng 20,000 tài liệu đọc online và có thể download offline sử dụng

- Văn bản có thể sử dụng với tính năng text to speech và các tính năng như bản mô tả đính kèm.

 

-------------------------------------------------------------------------TẢI TỆP GIỚI THIỆU VỀ ODILO-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ODILO--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------ODILO E-POSTER--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------ODILO PUBLISHER-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------ODILO-----------------------------------------------------------------------------------------------------