Tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em”
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em” tại tỉnh Quảng Ninh.
Quang Ninh
Tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 25 – 26 tháng 5 năm 2022) nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện, công tác phục vụ trẻ em; nâng cao trình độ, kỹ năng tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện cho trẻ em; phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách cho trẻ em.
Đại biểu và học viên mời dự tập huấn bao gồm các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh trong cả nước.
Tại Tập huấn lần này, các giảng viên sẽ trình bày các chuyên đề: Quy định của pháp luật và định hướng của nhà nước về tổ chức phục vụ trẻ em của thư viện; Phương pháp tạo động lực và rèn luyện kỹ năng đọc sách cho trẻ; Phương pháp trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tương tác với sách; Chia sẻ kinh nghiệm về tạo không gian đọc sách cho trẻ và tổ chức Cuộc thi Đóa hoa đồng thoại cho thiếu nhi.
Nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/