Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”
Theo kế hoạch, Hội thảo được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2022, tại Khách sạn Kim Liên, số 7, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Hội thảo sẽ tập trung vào 02 chủ đề là Chuyển đổi số và liên thông thư viện, qua đó đánh giá thực trạng về chuyển đổi số và liên thông thư viện trong giai đoạn hiện nay, xác định những nguồn lực có tác động lớn đến quá trình chuyển đổi số và liên thông thư viện, từ đó đề xuất mô hình, giải pháp cho phù hợp với các loại hình thư viện đồng thời xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi số và liên thông thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Hội thảo sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, lãnh đạo và người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng của các tỉnh, thành phố trong cả nước, thư viện các trường Đại học, Học viện, thư viện chuyên ngành, thư viện trường học, thư viện lực lượng vũ trang.
Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ mời các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, các công ty về khoa học, công nghệ hàng đầu của Việt Nam tham dự nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình chuyển đổi số và liên thông thư viện.
Các đơn vị và cá nhân có quan tâm đến chuyển đổi số và liên thông trong thư viện xin mời đăng ký tham dự với Ban Tổ chức theo email: lyntk.vtv@bvhttdl.gov.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại: (024) 3943.8231, số máy lẻ 183.
(nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/)