Nâng cao nghiệp vụ công tác thư viện tại Trường Đại học Mở Hà Nội

Ngày 29/9/2020, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thư viện cho 20 cán bộ kiêm nhiệm thư viện Khoa, Trung tâm đào tạo, Thư viện mini của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chương trình khai mạc lớp tập huấn có sự tham gia của đồng chí TS.Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng trường Đại học Mở Hà Nội, Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Vụ trưởng vụ Thư viện Bộ văn hóa thể thao & du lịch, ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Thư viện và các cán bộ kiêm nhiệm Thư viện của trường Đại học Mở Hà Nội.

Lớp tập huấn được hỗ trợ trang thiết bị hiện đại

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai kế hoạch số 3682/KH-ĐHM ngày 09/9/2020 về việc thực hiện Luật Thư viện, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật thư viện.

TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của Thư viện

Phát biểu tại Lễ khai mạc lớp tập huấn, TS.Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng trường Đại học Mở Hà Nội đã nhấn mạnh: Thư viện đã, đang và tiếp tục là trái tim của một trường đại học. Công tác thư viện cần được đổi mới mạnh mẽ hơn, ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, tiếp cận bước tiến của cuộc cách mạng 4.0. Luật thư viện được triển khai sẽ tạo động lực cho thư viện và văn hóa đọc phát triển. Nhờ đó sẽ từng bước có điều kiện và môi trường tốt hơn, thân thiện hơn để tiếp cận thông tin và tri thức. Cán bộ thư viện cần trang bị cho mình nhận thức mới, cập nhật nghiệp vụ mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Thư viện trao Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn

ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Thư viện cho biết, Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác thư viện năm 2020 nhằm trang bị cho cán bộ thư viện những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất trong việc quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả vốn tài nguyên trong hệ thống thư viện nhà trường. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung của Luật thư viện, một số điểm mới của Luật thư viện năm 2019 so với Pháp lệnh thư viện, nghiệp vụ cơ bản. Trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác phục vụ bạn đọc, hướng dẫn công tác quản lý và báo cáo bạn đọc hàng tháng, lưu thông tài liệu và nhật ký lưu thông, công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ và quản lý tủ khóa trên hệ thống; Công tác phát triển văn hóa đọc trong toàn trường, phát triển nguồn tài liệu, môi trường, không gian thư viện, thói quen, sở thích và kỹ năng đọc sách; Bộ dữ liệu báo cáo tiêu chí đánh giá nghiệp vụ thư viện, xây dựng bộ dữ liệu báo cáo tiêu chí đánh giá thư viện trong toàn trường. Khảo sát và đóng góp ý kiến và thực hiện bộ dữ liệu báo cáo đánh giá thư viện định kỳ trong Trường.

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng vụ Thư viện Bộ văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hà Nội

phổ biến Luật Thư viện tới các học viên

Cũng tại Lễ khai mạc, Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng vụ Thư viện Bộ văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hà Nội nhận định: Nội dung chương trình tập huấn khá thiết thực, bổ ích, đây là dịp để cán bộ thư viện nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, tạo niềm tin và cơ hội phát triển cho hệ thống thư viện của nhà trường. Qua buổi tập huấn, giúp cán bộ làm công tác thư viện áp dụng hiệu quả Luật Thư viện vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho học sinh, sinh viên.