Năm học đầy ắp thành tích của Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội

Ngày 21/8, tại Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai công tác năm học 2020-2021 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội tiếp tục nhận được sự ghi nhận của Công đoàn cấp trên khi được vinh danh và đón nhận Cờ thi đua năm học 2019-2020.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT (thứ hai từ phải sang)

thay mặt Công đoàn Trường đón nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Cùng với đó, Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội đã đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh 5 năm liên tục; nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm học 2017-2018; Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2016-2017; Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019. Nhiều cán bộ, công đoàn viên được Công đoàn cấp trên khen thưởng.

Đại biểu của Trường Đại học Mở Hà Nội tham dự (trực tuyến) Hội nghị do Công đoàn GDVN tổ chức

Với những thành tựu và thành tích đã đạt được, trong Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội vinh dự đón nhận  Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020”.

Đồng chí Khổng Thị Uyên – Chủ tịch Công đoàn Trường thay mặt Công đoàn đón nhận

Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hiện nay, Nhà trường có tổng số 440 công đoàn viên sinh hoạt tại 27 tổ công đoàn. Đội ngũ công đoàn viên đạt các yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp và chuẩn cán bộ quản lý theo quy định; luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành; yên tâm công tác, tận tụy với công việc và có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn giáo dục Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội, Công đoàn Trường đã triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IX Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam và 7 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam gắn với chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường. Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ đối chiếu với các chỉ tiêu được nêu trong các nghị quyết và các chương trình công tác cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu.