Hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4); Ngày sách và bản quyền Thế giới (23/4)

 Nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) và ngày sách và bản quyền Thế giới (23/4). Trung tâm thông tin Thư viện phối hợp với Phòng Công tác CTSV và Thư viện Khoa chuyên ngành tổ chức tuần lễ Ngày sách Việt Nam phục vụ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong toàn Nhà trường:

Thời gian: Từ ngày 23-27/4/2018

Địa điểm: Trung tâm Thông tin Thư viện và Phòng Thư viện Khoa chuyên ngành (cơ sở 2).

Nội dung: Mở cửa phòng đọc, trưng bày sách, giới thiệu sách hay, hỗ trợ đọc tài liệu số, giới thiệu thư viện...