Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất “Góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện”

Ngày 24/12/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất “Góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: Hoạt động thư viện -Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” nhằm lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý cho Dự thảo.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan thư viện - thông tin; đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; các chuyên gia trong ngành thuộc khu vực phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” gồm 132 thuật ngữ và định nghĩa xây dựng trên cơ sở tham khảo, mở rộng, cập nhật các nội dung hiện đại, các thuật ngữ từ các tiêu chuẩn, từ điển… đã công bố của một số nước (chủ yếu của Hoa Kỳ và Nga), tuân thủ nguyên tắc hài hoà với các ISO (tiêu chuẩn quốc tế), tiêu chuẩn của các nước trong khu vực có cùng đối tượng tiêu chuẩn hoá, là cơ sở để thống nhất cách hiểu, cách sử dụng đối với các thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện, được sử dụng trong ngành Thư viện Việt Nam, phù hợp với mục tiêu đề ra ban đầu trong dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhận xét, đánh giá, và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện thống nhất về nội dung cũng như hình thức cho bản Dự thảo. Hội nghị cũng đã có kết luận khẳng định tầm quan trọng và vai trò của Tiêu chuẩn về sản phẩm và dịch vụ thư viện đối với hoạt động thông tin - thư viện, đồng thời nhất trí đề nghị cần sớm hoàn thiện và ban hành Tiêu chuẩn này.

Hình ảnh cùng sự kiện:

ThS. Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị

TS. Lê Văn Viết - Trưởng Ban Soạn thảo trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo và Thuyết minh  TCVN

Đại biểu thảo luận, góp ý cho Dự thảo TCVN

_________

Tin, ảnh: Đỗ Công Lừng