Giới thiệu Bộ CSDL Kinh tế - Tài chính - Vĩ Mô

GIỚI THIỆU BỘ CSDL KINH TẾ - TÀI CHÍNH - VĨ MÔ
 

1.  Tên sản phẩm: Phần mềm FIINPRO PLATFORM 
2.  Giới thiệu sản phẩm: 
  - Năm ra mắt: Tháng 8/2015, cùng với sự hỗ trợ của Quick Corp. (Nhật Bản), FiinGroup đã ra mắt hệ thống FiinPro® Platform. 
  - Mô tả sản phẩm: Phần mềm FiinPro Platform là Hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên sâu về thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp nguồn dữ liệu và thông tin toàn diện trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm FiinPro Platform bao phủ thông tin đầy đủ về +3.600 Doanh nghiệp gồm cả đại chúng và tư nhân với tổng doanh thu tương đương 150% GDP VIệt Nam. 
  - Đối tượng khách hàng: Phần mềm FiinPro Platform được sử dụng bởi các Chuyên gia nghiên cứu kinh tế, Giảng viên các trường Đại học, Chuyên gia phân tích, nhà quản lý quỹ, chuyên viên đầu tư, chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên môi giới và các chuyên gia tài chính và đầu tư khác. 
  Các tính năng chính: 
o  Phân tích Thị trường 
o  Thông tin Tài chính 
o  Phân tích Doanh nghiệp 
o  Phân tích ngành 
o  Sàng lọc Cổ phiếu  
o  Phân tích Chiến lược 
o  Khai thác Dữ liệu 
o  Dữ liệu vĩ mô Việt Nam 
o  Quỹ Đầu tư 
o  Dữ liệu Ngành 
o  Quỹ Đầu tư 
o  Dữ liệu Đầu tư (IPO, Thoái vốn …) 


- Nội dung chi tiết: Tải tại đây!


  1. Link tải phần mềm Ultraviewer
  2. Bạn đọc truy cập máy chủ qua phần mềm Ultraviewer:

Tài khoản: 40263857

Mật khẩu: 99999999


Bạn đọc cần hỗ trợ liên hệ: Cô Khuê sđt: 0938831887; Thầy Nam sđt: 0962921829