Giới thiệu về CSDL Elsevier

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ ELSEVIER

Elsevier là nhà xuất bản hàng đầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản tài liệu Khoa học – Công nghệ - Y dược học (STM – Science, Technology, Medical) về các giải pháp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định, cung cấp các trợ giúp hiệu quả hơn, và góp phần tạo ra những khám phá quan trọng trong khoa học, công nghệ…

ScienceDirect là nền tảng khai thác dữ liệu điện tử của Elsevier trong đó có hơn 2.500 tạp chí và hơn 40.000 tựa sách điện tử uy tín, chất lượng cao, được đánh giá ngang hàng.

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Elsevier cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung  bao gồm 571 sách điện tử được xuất bản từ năm 2017 trở về trước. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến. 


Tài liệu:

  1. Link truy cập: https://www.sciencedirect.com/  
  2. Hướng dẫn sử dụng CSDL Elsevier
  3. Hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản truy cập từ xa CSDL Elsevier
  4. Danh mục CSDL Elsevier

Bạn đọc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ zalo: Cô Khuê: 0938831887, Thầy Nam: 0962921829